Dydaktyka (in Polish)

  • Jeśli jesteś studentką/studentem a masz ze mną wykłady to poproś mnie a prześlę Ci je e-mailem
  • Co do wyboru tematu pracy inżynierskiej/magisterskiej proszę się ze mną skontaktować
  • W tym miejscu znajdziesz wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

ZAJĘCIA:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI, WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA (1997-2001)

Botanika systematyczna zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe

INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY PAN, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (2005-2007)

„Ochrona, stan i zagrożenia fitocenoz leśnych w Polsce ” wykład w ramach przedmiotu monograficznego „Szata roślinna Polski zagrożenia i ochrona”, ćwiczenia terenowe

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ (2009- nadal)

Metody i techniki ochrony przyrody (wykład, ćwiczenia)

Ekologia ogólna (ćwiczenia)

Podstawy ochrony środowiska (wykład)

Synantropizacja układów przyrodniczych (wykład)

Biocenologia (wykład, ćwiczenia)

Geobotaniczna waloryzacja środowiska (wykład, ćwiczenia)

Ocena oddziaływania na środowisko (wykład, ćwiczenia)

Biologia i ochrona wybranych grup organizmów (wykład, ćwiczenia)

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/