CV

WYKSZTAŁCENIE – EDUCATION

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice 1997 tytuł magistra
 • Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, Katowice (Poland). 1997 M.Sc. thesis
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002 stopień doktora
 • Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, Katowice (Poland). 2002. Ph.D. thesis
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015   habilitacja
 • Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, Katowice (Poland). 2015. habilitation, D.Sc.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ – CAREER

 • Doktorant, Katedra Botaniki Systematycznej Uniwersytet Śląski, Katowice, 1997-2002
 • Doctoral student, Department of Plant Systematics, University of Silesia, Katowice, Poland 1997-2002
 • Biolog, Pracownia Dokumentacji Botanicznej, Uniwersytet Śląski, Chorzów, 2002-2003
 • Biologist, Workshop of Botanical Documentation (Herbarium), University of Silesia, Chorzów (Poland), 2002-2003
 • Asystent, Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk, Kraków, 2003 – 2006
 • Assistant, Institute  of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków (Poland), 2003-2006
 • Adiunkt, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 2007 – 2009
 • Researcher fellow (Assistant professor), Institute  of Nature Conservation, PAS, Kraków, 2007-2009
 • Adiunkt, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała,  2009 – 2016
 • Assistant professor, Institute  of Enginnering and Environmental Protection, University of Bielsko-Biala, 2009 – 2016
 • Profesor nadzwyczajny, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, 2016 – nadal
 • Associate professor, Institute  of Enginnering and Environmental Protection, University of Bielsko-Biala, 2016 – present


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/